Utviklingshemning og oral helse

Utviklingshemning kan by på utfordringer i forhold til munnhelse og tannbehandling. I dette kurset lærer du å legge til rette for mennesker med...

30 minutter

Helsesøsters rolle - muligheter og utfordringer

Hva er helsesøsters rolle i møte med barn med sjeldne diagnoser?

42 min

Barn som mister ferdigheter - hvordan skape "gylne øyeblikk"...

Lær hvordan du kan skape og finne «gylne øyeblikk» med bruk av video i samspillsveiledning.

50 min

Sjeldne diagnoser


Sjelden.no tilbyr læringsressurser for fagpersoner og tjenesteytere med behov for kunnskap om sjeldne diagnoser.

Sjelden.no driftes av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)


Sjelden.no vil bli en viktig ressurs for fastleger og kommunehelsetjenester med behov for kunnskap om sjeldne diagnoser.

— Magne Nylenna, redaktør Helsebiblioteket